בנקאות, כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל

במשרד מחלקת בנקאות (כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל), העוסקת בתביעות כספיות מטעם הבנקים הגדולים. ניהול התביעות נעשה על כל שלביהן, החל ממשלוח מכתבי התראה, הגשת תביעות כספיות לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ובבתי המשפט וכלה בהליכי הוצאה לפועל. עורכי הדין במחלקה זו מופיעים רבות בבתי המשפט בתביעות כאמור.

בנוסף מייצג המשרד את הבנקים בתור נתבעים בנושאים שונים לרבות בטענות הפסקת אשראי, יעוץ רשלני, לשון הרע הגבלות בחשבון ועוד.
במסגרת ייצוג הבנקים כנושים, מנהל המשרד תיקי כינוס נכסים, ניהול מיוחד ופירוק חברות.

עורכי דין מהמשרד מתמנים, מעת לעת, על ידי בתי המשפט המחוזיים ככונסי נכסים, מפרקים ונאמנים בפשיטות רגל בתיקי כינוס ופירוק מורכבים ורחבי היקף מכוח בקשות כינוס ו/או מימוש אגרות חוב ו/או מימוש משכונות ומשכנתאות.
בתוך כך עוסקים עורכי הדין במשרד בכינוס/בפירוק עד למכירתם, ובאיתור רכוש מוברח.

מינויים לבעלי תפקיד כאמור, מצריכים לעתים קרובות פעילות מהירה מצד בעל התפקיד מטעם משרדנו למניעת העלמת רכוש של עסקים בקשיים. הצוות המקצועי ערוך לפעילות מהירה בנושאים אלה, תוך הסתייעות במקרה הצורך, בכוח אדם מקצועי נוסף הכולל רואי חשבון ועובדים קבלניים לתפיסה מהירה של רכוש.
לחלק מעורכי הדין העוסקים בתחום, תואר שני במינהל עסקים, מימון וניהול חברות.