רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי

מאז ייסודו, מייצג המשרד רשויות מקומיות וחברות עירוניות, לחלקן ניתן ייעוץ משפטי שוטף וקבוע, או על פי משימות במגוון נושאים: משפט מינהלי ומיסוי מוניציפאלי, לרבות ייצוג בוועדות ערר ובעתירות ובערעורים מינהליים, עריכה וניסוח מכרזים, חוקי עזר, ענייני מקרקעין, תביעות פינוי וסילוק יד, תביעות לדמי שכירות, דיני הגנת הדייר, היטלי השבחה, דיני תכנון ובניה, וכתיבת חוות דעת בנושאים אלה.

חלק מעורכי דין במשרדנו בעלי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה כתובעים עירוניים. לעורכי דין במשרד מומחיות מיוחדת בתחום דיני הארנונה והיטלי הפיתוח. ייצוג רשויות מקומיות בתחום זה הניב הישגים משמעותיים לרשויות המקומיות, בהטלת ארנונה על נכסים אשר לא מוסו קודם לכן. המשרד עוסק גם בבדיקת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח ללקוחות מוסדיים עתירי שטח ופועל להקטנת החיובים בהתאם לדין ולהלכות שנקבעו ע"י הערכאות השונות. חלק מפסקי הדין שניתנו לטובת לקוחות המשרד הינם תקדימיים, וזכו לציטוטים רבים בפסיקות בתי המשפט.