מקרקעין, פינוי וסילוק יד

ת"א 3618/01 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור נ. בני פור

התביעה:


תביעה לסילוק יד ופינוי של חנות בפרדס חנה בה החזיק הנתבע, לאחר שהסתיימה תקופת השכירות בהתאם לחוזה השכירות שנחתם בין קודמתו של הנתבע למועצה.

ההליך:


טענת הנתבע היתה כי הינו דייר מוגן בחנות, מאחר ולטענתו השוכרת הקודמת העבירה לו את זכויותיה בחנות כדיירת מוגנת. התקיים דיון בהוכחות בפני בימ"ש השלום בחדרה, אשר בו נשמעו כ- 5 עדים.

נפסק:השוכרת הקודמת לא היתה דיירת מוגנת בחנות אלא שכרה אותה בשכירות רגילה ולפיכך, לא היתה יכולה להעביר לנתבע זכות שלא היתה לה (דיירות מוגנת). על כן הנתבע אינו דייר מוגן בחנות ועליו לפנותה ולהחזיר החזקה בה לידי המועצה.


ח.א.ק (חדרה) 3626/07 המועצה המקומית פרדס חנה נ. עזבון המנוחה ברכה לנדאו ז"ל


התביעה:

תביעה לסילוק יד מחנות שהוחזקה ע"י בנה וחתנה של השוכרת המקורית שנפטרה.

ההליך:

טענת הנתבעים היתה שהם דיירים מוגנים בחנות.

נפסק:


השוכרת המקורית שנפטרה לא היתה דיירת מוגנת בחנות אלא שכרה אותה מהמועצה בשכירות חופשית. לפיכך, הנתבעים אף הם אינם דיירים מוגנים בחנות ועליהם לפנותה. הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי וניתן פס"ד שאישר את פסק הדין שניתן ע"י בימ"ש השלום. נקבע, כי הנתבעים אינם דיירים מוגנים בחנות, אך זכאים לקבל דמי פינוי ראויים בשיעור שהיה מגיע לדייר מוגן.

ע"א 1505/03 בני פור נ. המועצה המקומית פרדס חנה (מחוזי חיפה)

העניין:

הוגש ע"י בני פור ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה על פסק דינו של ביהמ"ש השלום (ת.א. 3618/01).

נפסק:

הערעור נדחה, ונקבע כי המערער אינו דייר מוגן בחנות שבבעלות המועצה, ועליו לפנותה.


רע"א 194/07 בני פור נ. המועצה המקומית פרדס חנה

העניין:

בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה (ע"א 1505/03).

נפסק:

ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה, וקבע: "לאחר עיון סבורני כי אין להיעתר לבקשה... אף אילו היתה המשיבה מתייחסת אל המבקש כאל דייר מוגן, לא היה בכוחה כדי להעניק לו מעמד זה, העומד בסתירה לזכויות שהוקנו לה בחוזה החכירה שערכה עם פיק"א... מסיבה זו אין בכוחו של המסמך החדש החוזר על שגיאות העבר, לשנות את התוצאה. רשויות הציבור אינן יכולות בהבל פה של טעויות להקנות זכויות במקרקעי ציבור, לא כל שכן כאשר יש לשקול במשורה הכרה בזכויות של דיור מוגן (ראו רע"א 5727/04 בן עמי נ. ברסלב (לא פורסם)".

לפסק דין זה מספר רב של אזכורים בפסיקת בתי המשפט.

 

בג"ץ 2409/06 בניה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ. שר הפנים, ומועצה אזורית גדרות

ההליך:

מושב בניה הגיש בג"ץ כנגד שר הפנים ומועצה אזורית גדרות בו עתר להורות על ביטול מינוי ועדת חקירה אשר מונתה ע"י שר הפנים, וביטול המלצותיה, וכן ביטול החלטת שר הפנים, אשר קבעה כי אין להסיט ממקומו קו ביוב אשר הותקן בטעות בשטחו של מושב בניה.


נפסק:


מאחר ותביעה דומה שנוהלה בבית משפט השלום נדחתה, הורה בג"ץ לדחות גם את העתירה.